Mare Çevre, Atıksu arıtma Tesis sorumlusu belgesine sahip çevre mühendisleri ile,büyükşehir ve belediyeler için atıksu arıtma tesisleri yanında, endüstriyel ve evsel atık su arıtımı tesisleri ve deniz suyu arıtımı (ters ozmoz) tesislerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Atıksu arıtma tesisi danışmanlığı kapsamındaki çalışmalarımız;

  • Atıksu arıtma prosesi tasarımı,
  • Deşarj İzin Belgesi (DİB) alınması için gerekli iş/ işlemlerin yapılması,
  • İşletme bünyesindeki sorumlu personele arıtma ve işletilmesi konusunda eğitim verilmesi,
  • Arıtma tesisinde kullanılan kimyasalların temini,
  • Arıtma tesisinde kullanılan ekipmanların temini,
  • Haftalık olarak atıksu arıtma tesisinin mekanik kontrolünün yapılması,
  • Haftalık olarak atıksu arıtma tesisinden numune alınması, analizlerinin yaptırılması,
  • Analiz sonuçlarının haftalık olarak firma yetkililerine raporlanması,
  • Raporlama sonucunda tesisin daha verimli çalışması için yapılması gereken revizyonlar ve/veya iyileştirmeler hakkında bilgi verilmesi,