İnsana saygı, çevreye saygı, geleceğe miras.

Çevre Mevzuatı uyarınca izne tabi işletmelere, çevreyi etkileyecek olan her türlü Yatırımcı olan Kurum ve Kuruluşlara, ilgili meslek konularında Projelendirme, Mühendislik ve Danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Hizmetlerimiz
Sürdürülebilir bir çevrenin mühendisliğini yapıyoruz.
Hakkımızda
parallax background

MARE ÇEVRE DAN. MÜH. TİC. LTD. ŞTİ. olarak, özel sektörden kamu kurumlarına, yerel firmalardan global şirketlere kadar geniş bir yelpazede mühendislik, proje geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Hizmetlerimizi sunarken kalite standartlarından ödün vermeden, etkin ve maliyet açısından verimli çözümler sağlamaya odaklanmaktayız. Bunun yanı sıra, faaliyetlerimizi yürütürken çevresel etkileri en aza indirgeyen yöntemleri benimseyerek çevre dostu bir yaklaşım sergilemekteyiz.

Sektörde güvenilirlik, saygınlık, istikrar ve liderlik gibi kritik değerleri benimseyerek hareket eden firmamız, üstün sorumluluk bilinci ve kalite anlayışı ile öne çıkmaktadır. Ulusal ve uluslararası sektörde bu bilinçle yer alarak, sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması ve korunması yönünde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

 

Neden Mare Çevre'yi Tercih Etmelisiniz.
çevre danışmanlık, çed raporu, izmir çevre danışmanlık firmaları

Çevre Mevzuatları gereği yapılacak olan tüm işlemleri sürdüren şirketimiz; 2013 yılından beri yüzlerce başarılı projelendirme, mühendislik ve danışmanlık hizmetleriyle, Ülkemizde sektörün öncüsü olarak öne çıkmaktadır.

İzmir Mare Çevre Danışmanlık Mühendislik Çed Raporu

ÇED Raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu, projenin çevresel etkilerini değerlendiren, önleyici ve düzeltici tedbirleri içeren bir rapordur. ÇED raporu, çevresel uyum ve sürdürülebilirlik açısından önem taşır. Deneyimli kadromuz tarafından ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanır, ilgili makamlara sunularak takibi yapılır ve başarıyla sonuçlandırılır.

Şirketimiz; Madencilik Tesisleri, Enerji Üretim Tesisleri, İnşaat ve Altyapı Projeleri, Sanayi Tesisleri, Tarım ve Ormancılık Projeleri, Turizm Yatırımları, Su Kaynakları Projeleri, Deniz ve Kıyı Yapıları, Atık Geri Dönüşüm/Geri Kazanım Tesisleri, Petrol ve Gaz Altyapı Projeleri gibi bir çok yatırıma uygun şekilde ÇED Raporu ve Uluslararası Finans Kuruluşlarının kriterlerine göre ÇSED Raporu hazırlamaktadır.

Çevre ve Atık Yönetimi: Çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynakları korumak ve atık yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla çevre ve atık yönetimi hizmetleri sunulur.

Çevre İzin ve Lisans İşlemleri: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamındaki EK-1, EK-2 ve Kapsamdışı listesinde yer faaliyet ve tesisler için alınması gereken çevre izin ve lisans izinleri deneyimli kadromuz tarafından takip edilir ve yönetilir.

Çevre Danışmanlık: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında EK-1, EK-2 ve Kapsamdışı listesinde yer alan faaliyet ve tesisler için kapsamlı Çevre Danışmanlık Hizmeti sunulmaktadır.

Çevresel Sürdürülebilirlik : Şirketinizin sosyal, ekonomik, çevresel ve yönetim performansını içeren bu raporlar sayesinde, şirketinizin şeffaf bir şekilde paydaşlarınıza ve müşterilerinize sunarak, marka değerinizi artırır ve uluslararası pazarda tercih edilen bir şirket haline gelmeniz sağlanır.

Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması: Türkiye, Avrupa’ya en çok ihracat yapan ikinci ülke olarak konumlandığından, bu anlaşma ve bildiriler bağlamında çalışmalara başlanmıştır. Bu çabaların hedeflerine ulaşabilmesi için, sera gazı emisyonuna neden olan üretim sektörlerinin karbon yönetimi yapabilmesi ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerini belirleyebilmeleri için kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarını ve raporlamalarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

ISO 14064-1, ISO 14067 ve ISO 14046: Bu standartlar, karbon ayak izi ve su ayak izi gibi çevresel performans göstergelerini değerlendirmek için kullanılır. Firmanın bu standartlara uygunluk sağlaması çevresel etkilerini ölçmesine ve azaltmasına yardımcı olur.

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi): Projelendirme aşamasında harita altlıkları, veritabanı tasarımı ve analizlerin etkin bir şekilde oluşturulması, konumsal veri ve bilgilere hızlı erişim sağlayarak yatırımcıların projelerde karar verme sürecini kısaltmaya ve desteklemeye yardımcı olur.

Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi: Meteoroloji Ana Seviye Sondaj verilerinin TD6201.ua formatına dönüştürülmesi, AerMET programı ile .SFC ve .PFL dosyalarının elde edilmesi,
AerMOD View programı ile Hava Kalitesi Dağılım Modelinin Oluşturulması ve Raporlanması hizmetleri

Ölçüm Analiz Hizmetleri: Emisyon (baca gazı) ölçüm ve analizleri, İmisyon (iç ortam) ölçüm ve analizleri, Su ve atık su ölçüm ve analizleri, Çevresel gürültü ve titreşim ölçüm ve analizleri, Termal konfor ölçüm ve analizleri, Elektrik topraklama ölçüm ve analizleri, Basınçlı kapların periyodik ölçüm ve analizleri yaptırılması sağlanır.

Sosyal Medya Hesaplarımız:

Linkedin

Instagram

Facebook

Twitter

Youtube

İzmir Mare Çevre Danışmanlık | ÇED ve Çevre Danışmanlık, çevre danışmanlık, çed raporu, atık yönetimi, çevre izin lisans, çevre eğitimi, geçici faaliyet belgesi, sıfır atık, izmir çevre firmaları, izmir çed firmaları, Mare Çevre Danışmanlık Mühendislik limited şirketi, Su ürünleri üretim, işleme ve yetiştirme tesislerinin yanı sıra özel sektör, kamu kurumları, ulusal ve uluslararası firmalar için projelendirme aşamasından başlayarak, tüm aşamalarda ihtiyaç duydukları; ÇED Raporu, Çevre ve Atık Yönetimi, Çevre İzin ve Lisans işlemleri, Çevre Danışmanlığı, Çevresel Sürdürülebilirlik Projeleri, ISO 14064-1, ISO 14067 ve ISO 14046, CBS, Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi ve Ölçüm Analiz hizmetlerini, deneyimli ve uzman kadromuzla güvenilir, kaliteli ve sürdürülebilir bir yaklaşım çerçevesinde sunuyoruz. Üstün bir sorumluluk ve kalite anlayışıyla hizmet veren şirketimiz; hem ülkemizde hem de uluslararası ölçekte öncü ve güvenilir bir şirket olarak sürdürülebilir bir çevre oluşturmayı hedeflemektedir İzmir Çevre Danışmanlık, izmir çed firmaları, çevre danışmanlık firmaları, çed firmaları, çevre firmaları, sıfır atık belgesi, karbon ayak izi, çevre danışmanlık, çed raporu, atık yönetimi, çevre izin lisans, çevre eğitimi, geçici faaliyet belgesi, gsm ruhsatı, izmir çevre firmaları, izmir çed firmaları, çevre danışmanlık firmaları, izmir çevre danışmanlık firmaları, izmir çed raporu, çed raporu nedir, en iyi çevre danışmanlık, çevre danışmanlık şirketleri, sıfır atık belgesi, karbon ayak izi, sürdürülebilirlik, çed raporu nasıl alınır, sıfır atık belgesi nasıl alınır, çevre danışmanlığı
çevre danışmanlık, çed raporu, atık yönetimi, çevre izin lisans, çevre eğitimi, geçici faaliyet belgesi, gsm ruhsatı, izmir çevre firmaları, izmir çed firmaları, çevre danışmanlık firmaları, izmir çevre danışmanlık firmaları, izmir çed raporu, çed raporu nedir,izmir çevre danışmanlık, çed raporu, atıksu arıtma, sürdürülebilirlik projeleri, proje tanıtım dosyası, çevre izin ve lisans, dip tarama, yenilenebilir enerji, çevre danışmanlık firmaları izmir, çevre firmaları, çed firmaları, yenilebilir enerji tesisi projelendirmesi, su ve atıksu yönetimi, geçici faaliyet belgesi, çed hazırlayan firmalar, çevre danışmanlık hizmeti, çevre danışmanlık firmaları, arıtma, çevre yönetimi, çed raporu, enerji, maden, sürdürülebilirlik, çed firmaları, çevre danışmanlık firmaları, çevre firmaları, çevre danışmanlık izmir, çevre eğitimi, sıfır atık belgesi nasıl alınır, sıfır atık eğitimi, atık ithalatçı belgesi, yurtdışından hurda nasıl getirilir, biyogaz tesisi anahtar teslim kurulumu, çed muafiyet, çed kapsamdışı, çed izleme ve danışmanlığı, karbon ayak izi, su ayak izi, çevre danışmanlık, çed raporu nasıl alınır, çed raporu alan firmalar, çed raporu veren firmalar, çed raporu hazırlayan firmalar, hidrojeolojik etüt raporu, çed kapsamdışı, çed muafiyet, çed gerekli değildir, karbon ayak izi hesaplama, su ayak izi hesaplama, çevre şirketleri, atık ithalatçı belgesi, ithalatçı belgesi, hurda ithalatı, yenilebilir enerji tesisi projelendirmesi, çevre hukuku, çevre yönetimi planı, izmir çevre danışmanlık firmaları en iyi çevre danışmanlık, çevre danışmanlık şirketleri, sıfır atık belgesi, karbon ayak izi, çevre izni alan firmalar, izmir çevre danışmanlık firmaları listesi, sürdürülebilirlik, çed raporu nasıl alınır, sıfır atık belgesi nasıl alınır, çevre danışmanlığı, çevre danışmanlık hizmeti, çevre firmaları izmir, manisa çevre danışmanlık manisa çevre danışmanlık firmaları, karbon ayak izi, su ayak izi, sürdürülebilirlik raporu, yeşil osb, çed raporu hazılayan firmalar Şirketimiz; Çevre Mevzuatlarında, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.
İzmir Mare Çevre Danışmanlık ve ÇED Raporu Hizmetleri: Çevre Danışmanlık, Çevre İzin Lisansları, Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Belgeleriyle Geniş Bir Hizmet Yelpazesi Sunuyoruz.
Çevre ve Atık Yönetimi Hizmetlerimiz: ISO Standartlarına Uygun Çevresel Sürdürülebilirlik Projeleri, CBS ve Hava Kalitesi Analizi Gibi Teknik Desteklerle Müşterilerimize Güvenilir Çözümler Sunuyoruz.
Sürdürülebilirlik ve ÇED Raporu: ÇED Raporları, Çevre İzin ve Lisans İşlemleri, CBS Analizleri Gibi Hizmetlerimizle Müşterilerimize Kaliteli ve Sürdürülebilir Yaklaşımlar Sunuyoruz.
Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz: Atıksu Arıtma, Yenilenebilir Enerji Projeleri ve Dip Tarama Gibi Çeşitli Alanlarda Uzmanlaşmış Bir Ekip ile En İyi Çözümleri Sunuyoruz.
İzmir’de Lider Çevre Danışmanlık Firması: Sıfır Atık Belgeleri, Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Çevre İzin ve Lisans İşlemleri Alanlarında Uzmanlaşmış Bir Ekip ile Müşteri Memnuniyeti Odaklı Hizmet Sunuyoruz.