Ölçüm-Analiz Hizmeti

Firmaların faaliyet konularına göre  ;

Emisyon (baca gazı) ölçüm ve analizleri

İmisyon (iç ortam) ölçüm ve analizleri

Su ve atık su ölçüm ve analizleri

Çevresel gürültü ve titreşim ölçüm ve analizleri

Termal konfor ölçüm ve analizleri

Elektrik topraklama ölçüm ve analizleri

Basınçlı kapların periyodik ölçüm ve analizleri yaptırılması sağlanır.