Ölçüm Analiz Hizmeti

MARE ÇEVRE, çeşitli iş kollarına özel, geniş bir hizmet yelpazesi sunarak firmaların çevresel uyumluluk ve teknik standartlara uygunluklarını sağlama, operasyonel verimliliklerini artırma konularında profesyonel destek sağlamaktadır. Ölçüm Analiz Hizmeti, alanında uzman kadrosu ve ileri teknoloji ekipmanları ile yüksek kalite standartlarında gerçekleştirilmektedir.

Hizmetlerimiz;

  1. Emisyon Ölçüm ve Analizleri: Firmaların baca gazlarının ölçümünü ve analizini içerir. Emisyon ölçümleri, çevreye salınan kirleticilerin tespiti ve bu emisyonların yasal limitler içinde olup olmadığının kontrolü için kritik öneme sahiptir.
  2. İmisyon (İç Ortam) Ölçüm ve Analizleri: İç mekan hava kalitesinin değerlendirilmesi, insan sağlığı için önemlidir. İç ortamdaki hava kirliliğinin seviyesini belirlemeye ve gerekli iyileştirmeleri yapmaya yardımcı olur.
  3. Su ve Atık Su Ölçüm ve Analizleri: Su kaynaklarının kalitesinin korunması ve atık suların doğru şekilde işlenmesi için bu tür ölçümler yapılır. Suyun kimyasal, biyolojik ve fiziksel özelliklerini değerlendirir.
  4. Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçüm ve Analizleri: Çevresel gürültü ve titreşimin kaynaklarını, seviyelerini ve etkilerini analiz eder. Gürültü ve titreşim ölçümleri, yaşam kalitesini ve çalışma ortamlarını iyileştirmek için gereklidir.
  5. Akustik Rapor ve Müzik Yayın izni başvurusu: İşletmelerin banttan çaldığı veya canlı olarak sanatçılar tarafından icra edilen müzik yayını, işletme dışarısına çıktığında diğer insanları ve canlıları rahatsız edecek düzeylere ulaşabilir. Yüksek sesli müzik ile hizmet veren işletmeler gerekli tedbirleri alarak, işletme dışındaki insanların bu sesten rahatsız olmasını engellemek ile yükümlüdür. Bu işletmeler faaliyetlerini yürütebilmeleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüklerine bazı bilgi ve belgeleri sunarak, yükümlülüklerini yerine getirdiğini kanıtlamalı ve müzik yayın izin belgesi ( eski ismi ile canlı müzik ruhsatı) almak zorundadır.