Çevre Mevzuatları gereği yapılacak olan tüm işlemleri sürdüren şirketimiz; 2013 yılından beri yüzlerce başarılı projelendirme, mühendislik ve danışmanlık hizmetleriyle, Ülkemizde sektörün öncüsü olarak öne çıkmaktadır.

İletişim ve Teklif Almak İçin Tıklayınız.

İzmir Mare Çevre Danışmanlık Mühendislik Çed Raporu

ÇED Raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu, projenin çevresel etkilerini değerlendiren, önleyici ve düzeltici tedbirleri içeren bir rapordur. ÇED raporu, çevresel uyum ve sürdürülebilirlik açısından önem taşır. Deneyimli kadromuz tarafından ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanır, ilgili makamlara sunularak takibi yapılır ve başarıyla sonuçlandırılır.

Şirketimiz; Madencilik Tesisleri, Enerji Üretim Tesisleri, İnşaat ve Altyapı Projeleri, Sanayi Tesisleri, Tarım ve Ormancılık Projeleri, Turizm Yatırımları, Su Kaynakları Projeleri, Deniz ve Kıyı Yapıları, Atık Geri Dönüşüm/Geri Kazanım Tesisleri, Petrol ve Gaz Altyapı Projeleri gibi bir çok yatırıma uygun şekilde ÇED Raporu ve Uluslararası Finans Kuruluşlarının kriterlerine göre ÇSED Raporu hazırlamaktadır.

Çevre ve Atık Yönetimi: Çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynakları korumak ve atık yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla çevre ve atık yönetimi hizmetleri sunulur.

Çevre İzin ve Lisans İşlemleri: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamındaki EK-1, EK-2 ve Kapsamdışı listesinde yer faaliyet ve tesisler için alınması gereken çevre izin ve lisans izinleri deneyimli kadromuz tarafından takip edilir ve yönetilir.

Çevre Danışmanlık: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında EK-1, EK-2 ve Kapsamdışı listesinde yer alan faaliyet ve tesisler için kapsamlı Çevre Danışmanlık Hizmeti sunulmaktadır.

Çevresel Sürdürülebilirlik : Şirketinizin sosyal, ekonomik, çevresel ve yönetim performansını içeren bu raporlar sayesinde, şirketinizin şeffaf bir şekilde paydaşlarınıza ve müşterilerinize sunarak, marka değerinizi artırır ve uluslararası pazarda tercih edilen bir şirket haline gelmeniz sağlanır.

Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması: Türkiye, Avrupa’ya en çok ihracat yapan ikinci ülke olarak konumlandığından, bu anlaşma ve bildiriler bağlamında çalışmalara başlanmıştır. Bu çabaların hedeflerine ulaşabilmesi için, sera gazı emisyonuna neden olan üretim sektörlerinin karbon yönetimi yapabilmesi ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerini belirleyebilmeleri için kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarını ve raporlamalarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

ISO 14064-1, ISO 14067 ve ISO 14046: Bu standartlar, karbon ayak izi ve su ayak izi gibi çevresel performans göstergelerini değerlendirmek için kullanılır. Firmanın bu standartlara uygunluk sağlaması çevresel etkilerini ölçmesine ve azaltmasına yardımcı olur.

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi): Projelendirme aşamasında harita altlıkları, veritabanı tasarımı ve analizlerin etkin bir şekilde oluşturulması, konumsal veri ve bilgilere hızlı erişim sağlayarak yatırımcıların projelerde karar verme sürecini kısaltmaya ve desteklemeye yardımcı olur.

Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi: Meteoroloji Ana Seviye Sondaj verilerinin TD6201.ua formatına dönüştürülmesi, AerMET programı ile .SFC ve .PFL dosyalarının elde edilmesi,
AerMOD View programı ile Hava Kalitesi Dağılım Modelinin Oluşturulması ve Raporlanması hizmetleri

Ölçüm Analiz Hizmetleri: Emisyon (baca gazı) ölçüm ve analizleri, İmisyon (iç ortam) ölçüm ve analizleri, Su ve atık su ölçüm ve analizleri, Çevresel gürültü ve titreşim ölçüm ve analizleri, Termal konfor ölçüm ve analizleri, Elektrik topraklama ölçüm ve analizleri, Basınçlı kapların periyodik ölçüm ve analizleri yaptırılması sağlanır.

Sosyal Medya Hesaplarımız:

Linkedin

Instagram

Facebook

Twitter

Youtube

10/03/2024

İzmir Çevre Danışmanlık

İzmir Çevre Danışmanlık İzmir Çevre Danışmanlık Mare Çevre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığınca sağlanan Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile İzin ve Başvuru Hizmetlerini yerine getirmeye […]
10/03/2024

İzmir Çed Raporu

İzmir Çed Raporu (Çevresel Etki Değerlendirmesi / EK-1) MARE ÇEVRE; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik Tebliği kapsamında “ÇED Yeterlik Belgesine” sahiptir. Şirketimiz; Madencilik […]
11/03/2024

İzmir Çevre Eğitimi

İzmir Çevre Eğitimi “Çevre İzin ve Lisans ve Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında” Yönetmelikleri ve Sürdürülebilirlik kapsamında, işletmenizde çalışan personele temel ve ileri düzeyde çevre eğitimi verilir, […]
WhatsApp İletişim