Çevre İzin ve Lisans Hizmeti

MARE ÇEVRE, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik Tebliği Kapsamında, “Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi” ile Çevre Mevzuatları kapsamında işletmelere, Çevre Danışmanlığı, Çevre İzin ve Lisans ve Atık Yönetimi Hizmetlerini kapsamlı bir şekilde deneyimli kadrosuyla sunmaktadır.

Şirketimiz, çevre izin ve lisans ile ilgili firmalara danışmanlık hizmetleri sunarak işletmelerin karşılaştığı çevresel mevzuat sorunlarını etkili bir şekilde çözüme kavuşturur. Aynı zamanda, mevzuata uygun başvuruların yapılması ve gerekli izinlerin alınması süreçlerini yönetir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında sunduğumuz hizmetler hakkında detaylı bilgi ve teklifleriniz için iletişime geçebilirsiniz.

Referanslarımız

 • ÇED gereklidir / ÇED gerekli değildir yazısının alınması
 • ÇED muafiyet (ÇED kapsamdışı) yazısının alınması
 • Geçici faaliyet belgesinin alınması
 • GSM ruhsatı alınması
 • Gürültü muafiyet yazılarının alınması
 • Emisyondan muaftır yazısının alınması
 • Teknik uygunluk yazılarının alınması
 • Emisyon ölçümlerinin mevzuatta belirliten aralıklarla yapılması için gerekli başvuruların MELBES’e yapılması
 • Atıksu arıtma tesisi proje onayı muafiyet yazısının alınması
 • Emisyon baca yüksekliklerinin uygunluğunun kontrol edilmesi
 • BEKRA (Seveso) bildirimlerinin yapılması
 • Proses özeti iş akış şeması hazırlanması
 • Endüstriyel Atık Yönetimi Planı hazırlanması ve Bakanlığa sunulması
 • Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için il müdürlüğü uygunluk yazılarının alınması
 • İç tetkik raporunun hazırlanması
 • Ticari evrakların kontrol edilmesi ve düzenlenmesi(ticaret sicil gazetesi, kapasite raporu, vergi levhası vb)
 • Tehlikeli atıkların bildiriminin yapılması
 • Ambalaj atıklarının bildiriminin yapılması
 • Atık yağların bildiriminin yapılması
 • Tıbbi atıkların bildiriminin yapılması
 • Atık sahasının dizayn edilmesi ve koordinasyonun sağlanması
 • Atıkların lisanslı kuruluşlara verilmesi için koordine edilmesi
 • Çalışanlara bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
 • Çevre tatbikatlarının yapılmasının sağlanması
 • Yıllık tüm çevre mevzuatlarına uygun iç denetimin yapılması
 • İl Çevre Müdürlüğü ve Bakanlık denetimlerinde firmada bulunulması
 • Atıksu deşarj ölçümlerinin mevzuatta belirliten aralıklarla yapılması için gerekli başvuruların MELBES’e yapılması
 • Bakanlık  ve çevre ve şehircilik il müdürlüklerinin isteyeceği bilgi ve belgeleri koordine edilmesi
 • Fabrika gürültü seviyesinin en aza indirilmesi için gerekli izolasyon faaliyetleri için koordinasyon sağlanması
 • Atık ithalatçı belgesi için başvuru ve yönetimi süreçleri