Çevre Yönetimi Ve Danışmanlık Hizmeti

Mare Çevre, çevre mevzuatının gereklilikleri doğrultusunda çevre yönetimi hizmeti sunar. Bu hizmet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi’ne dayalı olarak uzman kadromuz tarafından yerine getirilir.
“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ” hükümleri kapsamında hizmet verilen işletmeler için alınması gereken çevre izni veya çevre izin ve lisansı süreci, uzman kadromuz tarafından titizlikle takip edilerek sonuçlandırılır. Çevre izin ve lisansı süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan; başvuruların ve değerlendirmelerin çevrimiçi olarak tek bir noktadan yapılması amaçlanarak hazırlanan “Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesi” kapsamında yürütülür.
İşletmelerin kuruluş aşamasından üretime geçme aşamasına kadar çevre mevzuatı kapsamında almak zorunda oldukları izin ve lisansları Mare Çevre’nin tesislere atayacağı “Çevre Görevlisi” ile söz konusu sistem üzerinden başvurularak yönetilir.
Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve Çevre İzin ve Lisanslarının alınması ve bu aşamada gerekli olan İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı, Valilik Tespit Raporu gibi belgelerin alınması, işletmenin faaliyetinin Yönetmelikte yer almaması durumunda “Kapsam Dışı” yazısının çıkarılması hizmetlerimiz arasındadır.