Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi

Faaliyetlerin, Çevresel Etki Değerlendirme ve tasarım süreçlerinde ihtiyaç duyulan yazılımlar kullanılarak ve gerektiğinde Üniversitelerin ilgili bölümleriyle işbirliği yaparak hazırlamaktadır.

  • Meteoroloji Ana Seviye Sondaj verilerinin TD6201.ua formatına dönüştürülmesi
  • AerMET programı ile .SFC ve .PFL dosyalarının elde edilmesi,
  • AerMOD View programı ile Hava Kalitesi Dağılım Modelinin Oluşturulması ve Raporların hazırlanması