Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED Raporu)

MARE ÇEVRE; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik Tebliği kapsamında “ÇED Yeterlik Belgesine” sahiptir.

Şirketimiz; Madencilik Tesisleri, Enerji Üretim Tesisleri, İnşaat ve Altyapı Projeleri, Sanayi Tesisleri, Tarım ve Ormancılık Projeleri, Turizm Yatırımları, Su Kaynakları Projeleri, Deniz ve Kıyı Yapıları, Atık Geri Dönüşüm/Geri Kazanım Tesisleri, Petrol ve Gaz Altyapı Projeleri gibi bir çok yatırıma uygun şekilde ÇED Raporu ve Uluslararası Finans Kuruluşlarının kriterlerine göre ÇSED Raporu hazırlamaktadır.

Şirketimizde ki çalışmalar;

Çevre Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Harita Mühendisi, Hidrojeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi, Orman Mühendisi, Arkeolog, Biyolog, Şehir plancısı, Sosyolog, Kimyager, vb. farklı disiplinlerde uzmanlaşmış ekip tarafından yürütülmekte olup,  ayrıca yatırıma bağlı olarak Üniversitelerdeki Akademisyenlerle de ortak çalışılmaktadır.

ÇED Raporu Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), ekonomik ve sosyal gelişmeye zarar vermeden, çevresel değerleri ekonomik politikalara karşı korumayı amaçlar. Planlanan bir faaliyetin potansiyel olumsuz çevresel etkilerini önceden belirlemek ve gerekli önlemleri almak için tasarlanmıştır.

ÇED Belgesi / ÇED Raporu Türleri Nelerdir?

Yönetmeliğe tabi projeler, bakanlık ve il müdürlükleri tarafından kapasite bilgileri ve faaliyet türlerine göre 3 Farklı Kapsamda değerlendirilebilir.

 • Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Kararı / Raporu
 • Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Gerekli Değildir
 • ÇED Kapsam Dışı Belgesi / Raporu şeklindedir.

Bakanlıklar, İl Müdürlükleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla olan süreç yakından takip edilerek, ÇED süreci titizlikle ve özenle yürütülmektedir.

Hizmetlerimiz

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED/EK-1)
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇSED)
 • Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP)
 • Proje Tanıtım Dosyası (PTD/EK-2)
 • Sağlık Etki Değerlendirmesi Raporu
 • Sosyal Etki Analizi ve Değerlendirmesi Raporu
 • ÇED İzleme ve Proje İlerleme Raporu
 • Kümülatif Etki Değerlendirmesi Raporu
 • Hidrojelojik Etüt Raporu
 • Jeolojik (Jeoteknik) Etüt Raporu
 • ÇED Muafiyeti / ÇED Kapsamdışı Projesi Hazırlığı ve Yönetimi
 • Kümülatif Etki Değerlendirmesi Raporu
 • Yeniden Yerleşim Eylem Planı
 • Flora ve Fauna Etüt Çalışmaları
 • Ekosistem Değerlendirme Raporları
 • Biyoçeşitlilik Raporları
 • Ornitoloji Raporu
 • Peyzaj Onarım Planları
 • Mansap Su Kullanım Hakları Raporları
 • Sulak Alan Yönetim Planları
 • Toprak Koruma Projesi