Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)


ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

Kurulması planlanan faaliyetler ile kurulu bulunan faaliyetlerin kapasite artımına yönelik projelerinin olası çevresel etkilerinin araştırılması ve bu etkilere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği” kapsamında uzman kadromuz tarafından ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanır, ilgili makamlara sunularak takibi yapılır ve sonuçlandırılır. ÇED Olumlu Kararı alınan projelerin, belirlenen sürelerde Yeterlik Tebliği kapsamında izlemesi yapılır ve Tebliğ Ek-4'ünde yer alan Nihai ÇED İzleme Formu düzenlenerek 20 iş günü içerisinde Çevre Şehircilik Bakanlığına sunulur. Projenin Yönetmelik kapsamında yer almaması durumunda “ÇED Kapsam Dışı” yazısının çıkarılması da hizmetlerimiz arasındadır.