Coğrafi Bilgi Sistemi

CBS

CBS

MARE ÇEVRE; bünyesindeki Harita ve Planlama (CBS) birimi, yetkin personelleri ve güncel ekipmanlarıyla; PTD, ÇED, ÇSED, ÇSYP, Yönetim Planı, Teknik Raporlar, Çevresel ve Sosyal Araştırmalar, Biyolojik Çeşitlilik, Acil Müdahale Planları,  Madencilik ve Enerji Yatırımları gibi projelendirme aşamasında oluşturması gereken, harita altlıklarının oluşturulması, veritabanı tasarımları ve analizleri için etkin çalışmaktadır.

 • Kadastro Haritası
 • Topoğrafik Harita
 • Vaziyet Planı
 • Hidroloji Haritası
 • Hidrojeoloji Haritası
 • Meşcere Haritası
 • Orman Varlığı Haritası
 • Çevre Düzeni Planı
 • Deprem ve Diri Fay Haritası
 • Jeolojik Harita
 • İmalat Haritası
 • 3 Boyutlu İmalat Haritası
 • Kübaj Haritası ve Çıktıları
 • Kesitli Hidrojeoloji Haritası
 • Kesitli Jeoloji Haritası
 • Rehabilitasyon Haritası
 • Restorasyon Haritası

Hizmetlerimiz 

 • CBS Analizleri:
  • Proje kapsamındaki coğrafi verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması.
  • Çeşitli analitik çalışmalar ve senaryo değerlendirmeleri için CBS kullanımı.
 • Harita ve İmar Planlamaları:
  • Proje alanlarına yönelik detaylı harita altlıklarının oluşturulması.
  • İmar planlamalarının gerçekleştirilmesi ve projelerin mekansal düzenlemeleri.
 • Kübaj Hesabı:
  • Projelerde kullanılmak üzere kübaj hesaplarının yapılması.
  • Gerekli hacim ve miktar verilerinin belirlenmesi.
 • Veritabanı Tasarımları ve Analizleri:
  • Proje verileri için uygun veritabanı tasarımlarının oluşturulması.
  • Analitik çalışmaların ve raporlamaların gerçekleştirilmesi.
 • Proje Destek Hizmetleri:
  • PTD, ÇED, ÇSED gibi projelerin planlama aşamalarında gereken coğrafi veri desteği.
  • Çevresel ve Sosyal Araştırmalar, Yönetim Planları, Teknik Raporlar, Biyolojik Çeşitlilik, Madencilik ve Enerji Yatırımları Projeleri için harita altlıkları oluşturulması.
 • Acil Müdahale Planları:
  • Acil durum müdahale senaryoları için gerekli harita ve veritabanı destekleri.