Balık Çiftlikleri İçin Çevresel Yönetim Planı

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği, 28 Ekim 2020 tarihinde ve 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, balık çiftliklerinin kurulmasının sakıncalı olabileceği hassas bölgelerin tespitini, deniz çevresine olan etkilerinin izlenerek gerekli önlemlerin alınmasını ve çevresel yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca, 25 Şubat 2021 tarihinde 36855019-140 sayılı Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Genelgesi de yayımlanmış ve bu genelge ile yönetmeliğin uygulanma esasları belirlenmiştir.

Yönetmelik gereği, kurulması planlanan ve mevcut olan balık çiftlikleri ‘Çevresel Yönetim Planı’ hazırlatmakla yükümlüdürler. Bu planlar, çevre etkilerini göz önünde bulundurarak, ilgili idari kuruluşa (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) sunulmalı ve uygunluk belgesi almak için başvuruda bulunulmalıdır. Ayrıca, belgeler periyodik olarak yenilenmelidir.

Balık çiftlikleri, yönetmelik ve genelge kapsamında deniz ortamına olan etkilerini belirlemek amacıyla her yıl ölçüm ve değerlendirmelerin yer aldığı ‘Balık Çiftliği İzleme Raporu’ hazırlatmakla da sorumludur.

Bahsedilen ‘Çevresel Yönetim Planı’ ve ‘Balık Çiftliği İzleme Raporu’, bakanlık tarafından eğitim almış ve yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları ve uzmanları tarafından hazırlanmalı ve süreç yönetimi yapılmalıdır. Bu süreçler, çevre koruma ve deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği için önemli adımları temsil eder.

.