Çevre Etiketi (Eco Label)

Çevre Etiketi veya Eko Etiket, çevresel açıdan tercih edilen ürünlerin pazar avantajı kazanması ve tüketicilerin çevresel özellikleri bakımından bilinçli tercih yapabilmesine olanak tanıyan bir sistemdir. Bu uygulama, çeşitli çevresel bilgi sistemleri kullanılarak ürünlerin çevresel performansını değerlendirir ve özellikle çevreye duyarlı ürünleri teşvik eder.

Eko-etiketler, ürünlerin ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin ölçülebilir ve belgelendirilebilir olmasını sağlar. Bu sayede, çevre, insan sağlığı, iklim ve doğal yaşam üzerinde olumsuz etkileri azaltarak ekosistemleri koruma hedefine yönelik adımlar atılır. Firmalar, çevre etiketi alarak çevresel açıdan sorumlu bir kimlik kazanır ve çevreye duyarlı ürünlerin kullanımını teşvik eden bir ödüllendirme sisteminin bir parçası haline gelir.

Mare Çevre olarak, çevre etiketi sistemi kapsamında ürün veya hizmetlerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve çevre dostu uygulamalara uygunluğunun belgelenmesi konusunda uzman kadromuzla hizmet veriyoruz. Çevre etiketi almayı hedefleyen kuruluşlara rehberlik ederek çevresel performanslarını iyileştirmelerine ve çevre dostu ürünlerin pazarlanmasına destek oluyoruz.

Çevre etiketi kriterleri, ürünün yaşam döngüsündeki enerji tüketimi, atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı, sağlığa zararlı maddelerin kullanımı gibi önemli çevresel etkenlerin değerlendirilmesini içerir. Bu kriterlerin belirlenmesi sürecinde çevresel performansın geliştirilmesiyle mali ve idari yük arasında dengenin sağlanması öncelikli hedefimizdir. Böylelikle çevre etiketi, tüketicilere güvenilir ve bilimsel temele dayanan bilgi sağlayarak çevre dostu ürünlerin tercih edilmesini teşvik eder ve sürdürülebilirlik amacına katkıda bulunur.