Geçici Faaliyet Belgesi nedir?

Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre İzni ve lisansı öncesi verilen belgedir.

Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda düzenlenir. Belge eklerinde, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır. İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir.

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN ORTAK BELGELER

  • ÇED Kararı
  • Sicil Gazetesi
  • Kapasite raporu
  • İş Akım Şeması ve Proses Özeti

Mare çevre olarak, işletmeniz için gerekli olan geçici faaliyet belgesinin süreçlerini anında tamamlıyoruz.