Gayrisıhhi Müesseseler şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

  • Enerji Sanayi.
  • Metalürji ve Makine Sanayi.
  • Maden Sanayi.
  • Kimya Sanayi.
  • Gıda Maddeleri, İçkiler, Yemler ve Tarımsal Ürünler Sanayi.
  • Petrokimya Sanayi.
  • Atık Maddelerin Değerlendirilmesi ve Bertaraf Edilmesi ile İlgili Sanayi.
  • Tekstil Sanayi.
  • Diğerleri

Şirketimiz Süreçleri eksiksiz takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır.