Yatırım faaliyetin göre, ÇED ve tasarım süreçlerinde ihtiyaç duyulan modellemeler ilgili yazılımlar kullanılarak gerektiğinde Üniversitelerin ilgili bölümleriyle işbirliği yaparak hazırlamaktadır.

İncelemek istediğiniz konu başlığına tıklayınız.

•             Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi

•             Gürültü Modellemesi

•             Su Kalitesi Modellemesi