MARE ÇEVRE , SKDM Geçiş Dönemi’nde Karbon Düzenlemelerine Odaklanıyor

İklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklı karbon salınımının azaltılması amacıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması yayınlanmıştır. Bu düzenlemeye göre;

Avrupa Komisyonu’nun 1 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve 31 Aralık 2025’e kadar devam edecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Geçiş Dönemi Uygulamalarını desteklemeye yönelik yeni yönetmelikleri yayımladı.

Bu yönetmelik, demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen sektörlerindeki yüksek karbon emisyonlu ürünlerin ithalatına odaklanıyor.

MARE ÇEVRE olarak, ithalatçılar için sera gazı emisyonlarını bildirme konusunda rehberlik sağlamak ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımları teşvik etmek için buradayız.

Ülkemizin SKDM’ya uyum sağlama sürecinde kararlılığımızı sürdürüyor ve bu dönüşüme liderlik etmeye devam ediyoruz.

  • Kurumsal Karbon Ayak İzi Danışmanlığı (ISO 14064-1): İşletmenizin karbon ayak izini belirlemek ve azaltmak için size rehberlik ediyoruz. Bu, karbon emisyonlarınızın etkili bir şekilde izlenmesi ve raporlanması anlamına gelir.
  • Ürün Karbon Ayak İzi Danışmanlığı (ISO 14067): Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi çevresel etkileri konusunda değerlendirmenize yardımcı oluyoruz. Ürünlerinizin karbon ayak izini hesaplamak ve azaltmak için stratejiler sunuyoruz.
  • Su Ayak İzi Danışmanlığı (ISO 14046): Su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve su ile ilgili sürdürülebilirlik hedeflerinizi belirlemenize yardımcı oluyoruz. Su ayak izinizi hesaplamak ve su kullanımınızı optimize etmek için uzmanlık sunuyoruz.
  • Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Danışmanlığı: Avrupa Birliği’nin SKDM gerekliliklerine uyum sağlama sürecinizde size rehberlik ediyoruz. SKDM kapsamına giren ürünlerin ithalat süreçlerini yönetir ve raporlamayı kolaylaştırırız.
  • Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması (MRV) Danışmanlığı: İşletmenizin sera gazı emisyonlarını izlemesi, raporlaması ve doğrulaması için uzmanlık sunuyoruz. Bu, ilgili mevzuata uyum sağlamanıza ve karbon emisyonlarınızı azaltmanıza yardımcı olur.