Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi (LCA)

Bu çalışmanın amacı, kaynakların verimli kullanımıyla çevresel etkilerin azaltılması, sosyal etmenlerin geliştirilmesi ve ekonomik faktörlerle uyumlu çevre stratejilerinin vurgulanmasıdır. Bu doğrultuda, ISO 14040/44 Life Cycle Assessment (LCA) standardını kullanarak, üretim öncesi, üretim ve üretim sonrası süreçlerde çevresel açıdan önemli noktaları önceden tespit ederek çözüm odaklı yaklaşımlar geliştiriyoruz.

Life Cycle Assessment (LCA) ile ürünlerin geliştirilmesi süreçlerinde çevresel etkilerin ölçülebilir ve raporlanabilir olmasını sağlayarak çevre ve insanlık için fayda yaratma fırsatlarını aktif bir şekilde değerlendiriyoruz. İklim değişikliği, karbon ayak izi, su ayak izi ve EPD çevresel performans etiketleri gibi alanlarda LCA, ISO 14001:2015 çevre yönetim sisteminin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Her sektörde geçerli olan bu uygulama sayesinde, piyasa rekabeti, eko etiketleme ve stratejik planlama konularında avantajlar elde ediyoruz ve çevreye olan etkileri azaltmak için sürekli çaba sarf ediyoruz.

Mare Çevre, uzman kadrosuyla birlikte güvenilir hizmet sunmayı ilke edinmiştir. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), bir ürün, hizmet veya prosesin tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin hesaplandığı, ölçülebildiği ve raporlandığı bir yöntemdir. Bu sayede kaynak verimliliği ve atık miktarı gibi önemli bilgileri elde ederek çevresel açıdan daha sürdürülebilir çözümler geliştiriyoruz.