Yeşil Yıldız Belgesi Alınması

“Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı başlatılan, belgelendirilmiş konaklama tesislerine çevre etiketi verilmesini sağlayan bir uygulamadır.

Bu etiket, tesislerin belirlenen kriterlere uyum sağlaması şartıyla verilmektedir.

Amacı, su tasarrufu, enerji verimliliği, çevreye zararlı maddelerin azaltılması, atık miktarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi ve konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı bir şekilde planlanmasını sağlamaktır.

Mare Çevre olarak, bu süreçte gerekli rapor ve belgeleri hazırlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca işlemleri gerçekleştiriyoruz.