Çed Raporu Nedir? Nasıl Alınır?
16/03/2024
Çed Raporu Nedir? Nasıl Alınır?
16/03/2024

Çevre Danışmanlık Firmaları

Çevre Danışmanlık Firmaları / Mare Çevre Danışmanlık / Çevre Firmaları

çevre danışmanlık firmaları, çevre danışmanlığı, çevre danışmanlık yeterlik firmaları, çevre firmaları hakkında sorular oldukça sık sorulmaktadır.

MARE ÇEVRE, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik Tebliği Kapsamında, “Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi” ile Çevre Mevzuatları kapsamında işletmelere, Çevre Danışmanlığı, Çevre İzin ve Lisans ve Atık Yönetimi Hizmetlerini kapsamlı bir şekilde deneyimli kadrosuyla sunmaktadır.

Çevre ve Atık Yönetimi Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmeti; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin kapsamında yer alan EK-1 ve EK-2 listesinde belirtilen faaliyet ve tesisler için zorunlu bir gerekliliktir.

Çevre Danışmanlık hizmetimizi aylık bir verilen bir hizmet olarak değil, aksine ciddiyetle ele alınması gereken ve işletmelerin her zaman yanında olacak bir süreç olarak görmekteyiz.

Bu bilinçle, Türkiye çapında danışmanlığını yaptığımız tesislerin her zaman yanında olarak eksiklik ve ihtiyaçlarını belirliyor, gerekli aksiyonları alarak Çevre Mevzuatlarınca sorunsuz bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlıyoruz.

Şirketimiz, çevre izni ve lisans ve izmir çevre danışmanlık konularında uzmanlaşmış olup, işletmelerin çevresel mevzuatla ilgili karşılaştıkları sorunları analiz etmek ve bu sorunları etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak için stratejik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler kapsamında, mevzuata uygun başvuruların hazırlanması, izin süreçlerinin yönetilmesi ve gerekli belgelerin temini gibi kritik adımların yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede, işletmelerin yasal uyumluluk süreçlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamaları sağlanmaktadır.

İzmir Çevre Danışmanlık Hizmetimiz hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için Tıklayınız

 

Çevre Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Çevre danışmanlık, şirketlere, kurumlara veya bireylere çevresel konularda uzmanlık, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlayan bir faaliyettir. Bu hizmetler genellikle çevresel düzenlemelere uyum, sürdürülebilirlik stratejileri, atık yönetimi, enerji verimliliği ve çevresel etki değerlendirmesi gibi konuları kapsar.

Çevre danışmanları, müşterilerine çevre dostu uygulamalar konusunda yardımcı olabilir, çevresel riskleri değerlendirebilir ve çeşitli çevresel standartlara uyum sağlamalarına yardımcı olabilirler.

Kimler çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu vardır

Çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu olan firmalar? Çevre İzin ve Lisansları yönetmeliğinin ek-1 ve ek-2 listesindeki iş tanımlarına sahip tesisler/işletmeler ayda en az 1 kez çevre danışmanlık hizmeti alması zorundadır. Bu danışmanlık hizmetleri Bakanlıkça yetkili firmalarca tarafından yapılmalıdır.

Çevre Danışmanlığı neden önemlidir?

Çevre danışmanlık hizmeti alma yükümlülüğü, Çevre İzin ve Lisansları Yönetmeliği’nin ek-1 ve ek-2 listelerinde belirtilen iş tanımlarına sahip olan tesisler ve işletmeler için geçerlidir. Bu kapsamda, söz konusu listelerde yer alan faaliyetlere sahip olan işletmeler, ayda en az bir kez çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadır. Bu danışmanlık hizmetleri, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından sunulmalıdır

Uyum ve Yasalara Uygunluk: Çevre danışmanları, müşterilerini çevresel düzenlemelere ve yasalara uyum konusunda bilgilendirir ve rehberlik eder.

Sürdürülebilirlik: Şirketler için sürdürülebilirlik stratejileri geliştirmek ve uygulamak, hem çevresel hem de iş stratejilerini birleştirmek için çevre danışmanlığının önemli bir bileşenidir.

Atık Yönetimi: Çevre danışmanları, atık yönetimi konusunda şirketlere yardımcı olabilir, geri dönüşüm ve atık azaltma stratejileri geliştirebilirler.

Çevresel Etki Değerlendirmesi: Proje veya iş süreçlerinin çevresel etkilerini değerlendirmek ve minimize etmek için çevre danışmanları kullanılabilir.

Rekabet Avantajı: Sürdürülebilir ve çevresel olarak sorumlu bir işletme olmak, tüketiciler ve yatırımcılar arasında artan bir öneme sahiptir ve rekabet avantajı sağlayabilir.

Çevre Danışmanlık Firması Nedir?

Çevre yönetimi ile çevre izin ve lisans başvuru hizmeti yeterliği alan kuruluşlardır.

Çevre Görevlisi Belgesi (ÇGB): Çevre görevlilerine Bakanlık tarafından verilen belgedir.

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB): Çevre yönetimi ve çevre izin/lisans başvuru hizmetinde yeterlik alan firmalara verilen belgedir.

Çevre Görevlisi Kimdir ?

En az dört yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olan,

Belirli mühendislik alanlarında veya bazı ilgili işletmeler için veteriner fakültesinden mezun olan ve Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olan kişilere verilen ‘Çevre Görevlisi’ sertifikasına sahip kişidir.

Çevre İzni ve Lisansı Nedir?

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre lisansı, atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

Çevre İzni ve Lisans Başvurusu Nedir?

Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.

Başvuru sürecinden sonuçlanmasına kadar olan süreçler ve bilgi, belge, raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve hukuki sonuçlar işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.

Geçici Faaliyet Belgesi Nedir?

İşletmelerin faaliyete geçebilmesi için çevre izni ve lisansı öncesinde verilen belgedir. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler, belge tarihinden itibaren 1 yıl içinde çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre Görevlisi Çalıştırma Zorunluluğu?

 • Çevre Kanunu’na tabi işletmeler, çevre yönetim birimi kurmak veya  çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.
 • Belirli işletmeler, çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Çevre İzinine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler

 • Çevre izni ve lisans yönetmeliği kapsamındaki işletmeler, faaliyet göstermek için önce geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler, belge tarihinden itibaren 1 yıl içinde çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Geçici Faaliyet Belgesinin İptali

 • Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya iptal edilen işletmeler, bir defaya mahsus olmak üzere, reddedilen veya iptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için tekrar müracaat edebilir. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır.

Atık Yönetim Planı Hazırlanması Nedir?

 • Tehlikeli atık oluşturan tesisler, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince Atık Yönetim Planı hazırlamakla yükümlüdür. Plan, atıkların oluşumundan bertarafına kadar süreçleri kapsar. Bu süreçler, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak analiz edilmelidir.

Kimler Çevre Danışmanlığı hizmetlerinden faydalanabilir?

 • İşletmeler ve Şirketler: Üretim süreçlerini daha çevre dostu hale getirmek, sürdürülebilirlik stratejileri oluşturmak ve çevresel düzenlemelere uyum sağlamak isteyen işletmeler.
 • Kamu Kurumları: Çevre düzenlemelerine uyum, çevresel etki değerlendirmesi ve benzeri konularda destek arayan kamu kurumları.
 • İnşaat ve Proje Yönetimi Şirketleri: Yeni projelerin çevresel etkilerini değerlendirmek ve minimize etmek için danışmanlık hizmetleri.
 • Endüstriyel Tesisler: Atık yönetimi, enerji verimliliği ve çevresel etki değerlendirmesi konularında destek arayan endüstriyel tesisler.
 • Bireyler: Sürdürülebilir yaşam ve çevre dostu uygulamalara bireysel düzeyde odaklanmak isteyen kişiler.

Çevre Danışmanı nasıl olunur?

 • Eğitim ve Yeterlilik: Çevre danışmanları genellikle çevre bilimleri, çevre mühendisliği veya benzeri bir alanda eğitim almış bireylerdir. İlgili lisans veya yüksek lisans derecelerine sahip olmak önemlidir.
 • Deneyim: Çevre danışmanları genellikle bir süre sektörde çalıştıktan sonra bu rol için uygun hale gelirler. Pratik deneyim, çevresel konularda daha etkili danışmanlık sağlama yeteneğini geliştirebilir.
 • Sertifikalar: İlgili çevresel sertifikalara sahip olmak, çevre danışmanları için avantajlı olabilir. Bu sertifikalar, uzmanlık alanlarında belirli beceri ve bilgileri doğrular.
 • İletişim Becerileri: Çevre danışmanları, müşterilere ve diğer paydaşlara etkili bir şekilde bilgi iletebilmeli ve çözüm önerilerini açıkça sunabilmelidir.
 • Güncel Bilgi: Çevre politikaları ve düzenlemeleri sürekli olarak değişebilir, bu nedenle çevre danışmanları güncel kalmalı ve sektördeki gelişmeleri takip etmelidirler.

GEKAP Yönetmeliği Nedir? GEKAP Kapsamında Danışmanlık Hizmeti almak zorunda mıyız? GEKAP kapsamındaki ürünler nelerdir? GEKAP Beyanı nasıl yapılır?

GEKAP Yönetmeliği, geri kazanım katılım paylarını düzenleyen bir yönetmeliktir. Yönetmelik kapsamında bulunan (EK-1) ürünleri üreten firmaların, ödenecek geri kazanım katılım paylarını belirlemek amacıyla ayda en az bir kez çevre danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir.

Bu hizmetler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından sağlanmalıdır. Beyanların içeriği için çevre danışmanınızdan destek alabilirsiniz. Ayrıca, Bakanlık tarafından belirlenen esaslara göre yılda 50.000’nin üzerinde katılım payı ödemek durumunda olanların, Çevre Mühendisi veya Çevre Görevlisinden görüş almaları gerekmektedir.

Geri dönüşüm atık toplama lisansı gerekli mi?

Geri dönüşüm firmalarının faaliyetlerine bağlı olarak Ambalaj Atığı Toplama Ayrıştırma Lisansı (TAT) veya Geri Kazanım Lisansı alması gerekebilir. Sadece ambalaj atıklarının toplanıp ayrıştırılması durumunda TAT lisansı, geri dönüştürülebilir malzemeyi işleyen veya eriten firmalar için ise Geri Kazanım Lisansı zorunludur.

Çevre danışmanlık firmaları ne yapar? Çevre yönetim hizmeti alma şartları nelerdir? Çevre firmaları ne yapar?

Çevre danışmanlık firmaları (çevre firmaları), şirketlere Çevre Bakanlığı’nın ilgili süreçlerinde rehberlik eder. Çevre izin belgesi veya çevre lisans belgelerini alır, müşteri firmalarını çeşitli mevzuat ve standartlar çerçevesinde yönlendirir.

Ayrıca, belirlenen periyotlarla müşteri tesislerini ziyaret ederek mevcut durumları hakkında bilgilendirme sağlar ve gerekli düzeltici önlemleri önerir. Çevre danışmanları, müşterilere çevre yönetimi sistemlerinde de yardımcı olabilirler.

Kimler çevre danışmanlığı hizmeti almalı? Çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğum var mı? Çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu olan firmalar?

Çevre İzin ve Lisansları Yönetmeliği’nin ek-1 ve ek-2 listesindeki iş tanımlarına sahip tesisler ve işletmeler, ayda en az 1 kez çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadır. Bu hizmetler, Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalar tarafından sunulmalıdır. Bu tesislere kısaca, kapsam dahilindeki tesisler de denilmektedir.

Çevre iznine tabi olmayan işletmeler ne yapmalılar? (Kapsam dışı tesisler) Çevre danışmanı almak zorunda mıdır?

Kapsam dışı tesislerin de atık yönetimi, hava kirliliği yönetimi ve su kirliği yönetimi gibi konularda yükümlülükleri devam etmektedir. Bu tesisler, çevre danışmanları aracılığıyla yasal çevre uyum denetim kontrolü açısından düzenli aralıklarla profesyonel çevre yönetim hizmeti almaktadırlar.

Firma olarak çevre danışmanlığı almak zorunda mıyım?

Evet, eğer işletmeniz Çevre İzin ve Lisansları Yönetmeliği’nin ek-1 ve ek-2 listesinde yer alan iş tanımlarına sahipse, ayda en az 1 kez çevre danışmanlık hizmeti almak zorundasınız. Ayrıntılı bilgi almak ve destek için 0312 215 93 75 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

2872 sayılı çevre kanunu ne yükümlülükler belirliyor?

2872 sayılı Çevre Kanunu, çeşitli çevresel yükümlülükleri belirler. Özellikle işletmelerin çevresel etkilerini değerlendirmeleri, atıkları kontrol altında tutmaları, çevresel etki değerlendirmesi yapmaları ve çeşitli çevre izin belgelerini almalarını gerektirir.

Çevre Tehlikeli / Tehlikesiz / Endüstriyel atık beyanı nasıl yapılır? MOTAT Uygulaması nedir?

Çevre Bakanlığına bir önceki yılın atıklarını her yılın ilk çeyreğinde bildirmek zorunludur. Atık Beyanı, ECBS MOTAT uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. Her sanayi tesisi için bu bildirimler zorunlu olup, hangi atıkların bildirilmesi gerektiği konusunda çevre danışmanlarınızdan destek alabilirsiniz.

Çevre muafiyet belgesi nasıl alınır?

Çevre muafiyet belgesi alabilmek için, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamı dışında faaliyet yürütmeniz gerekmektedir. Kapsam dışı olduğunuzu belirlemek için Çevre Danışmanınızdan yardım alabilir ve gerekli belgeleri tamamlayarak muafiyet başvurusu yapabilirsiniz.

Atık yönetimi planlarını çevre mühendisi hazırlarsa TMGD bunun neresinde yer alır?

Atık yönetim planlarını hazırlamak, genellikle çevre mühendislerinin sorumluluğundadır. Tehlikeli madde güvenlik bilgi formları (TMGD) ise atıkların güvenli bir şekilde yönetilmesine odaklanır. Her iki belge de çevresel uyumluluk için önemlidir, ancak atık yönetim planları ve TMGD farklı yükümlülükleri ele alır.

ÇED Muafiyet yazısı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Muafiyet Yazısı, belirli projelerin ÇED sürecinden muaf tutulduğunu belgeleyen bir yazıdır. Muafiyet almak için ilgili ÇED kapsam dışı raporunu hazırlamanız ve Çevre İl Müdürlüğü’ne sunmanız gerekebilir.

Belediye ruhsat Çevre Evrakları

Belediye ruhsat almak için çeşitli çevre evraklarına ihtiyaç duyulabilir. Bu evraklar, belediyenin projenizi değerlendirmesi ve çevresel etkilerini anlaması için gereklidir. Bu evraklar arasında atık yönetim planları, çevre izin belgeleri ve diğer ilgili belgeler bulunabilir.

Geri dönüşüm atık toplama lisansı gerekli mi?

Geri dönüşüm firmalarının, yapacakları faaliyetlere bağlı olarak Ambalaj Atığı Toplama Ayrıştırma Lisansı (TAT) veya Geri Kazanım Lisansı alması gerekebilir. Sadece ambalaj atıklarının toplanması ve ayrıştırılması durumunda TAT lisansı, geri dönüştürülebilir malzemeyi işleyen veya eriten firmalar için ise Geri Kazanım Lisansı zorunlu olabilir.

Çevre danışmanlık firmaları ne yapar? Çevre yönetim hizmeti alma şartları nelerdir?

Çevre danışmanlık firmaları, hizmet verdikleri şirketlere Çevre Bakanlığı’nın ilgili süreçlerini yönetme konusunda yardımcı olur. Zorunlu olan Çevre İzin belgesi veya çevre lisans belgelerini alırlar. Müşteri firmalarını mevzuata uygun ve ekonomik çözümlerle yönlendirirler. Danışmanlar, müşteri tesislerini belirli periyotlarda ziyaret ederek mevcut durumu değerlendirir ve mevzuat ve standartlar doğrultusunda bilgilendirme yaparlar.

Kimler çevre danışmanlığı hizmeti almalı? Çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğum var mı? Çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu olan firmalar?

Çevre İzin ve Lisansları Yönetmeliği’nin ek-1 ve ek-2 listesinde belirtilen iş tanımlarına sahip tesisler ve işletmeler, ayda en az 1 kez çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadır. Bu hizmetler, Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalar tarafından yapılmalıdır. Bu tesislere kısaca, kapsam dahilindeki tesisler de denilmektedir.

Çevre iznine tabi olmayan işletmeler ne yapmalılar? (Kapsam dışı tesisler) Çevre danışmanı almak zorunda mıdır?

Ayrıca, kapsam dışı tesisler de bulunmaktadır. Bu tesislerin atık yönetimi, hava kirliliği yönetimi ve su kirliği yönetimi adına yükümlülükleri devam etmektedir. Tüm endüstriyel tesisler, kapsam dahili veya kapsam dışı olsun, yasal çevre uyum denetimi açısından çevre danışmanlarından profesyonel çevre yönetim hizmeti almayı tercih etmektedir.

Firma olarak çevre danışmanlığı almak zorunda mıyım?

Evet, yukarıda bahsedilen ek-1 ve ek-2 tesisleri listesinde iseniz, Çevre Danışmanlık Hizmeti almak zorundasınız. Ayrıca duruma göre çevre izin ve lisansı ile belgelendirilmek zorundasınız. Daha fazla bilgi için 0 312 215 93 75 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

2872 sayılı çevre kanunu ne yükümlülükler belirliyor?

2872 sayılı Çevre Kanunu, gerçekleştirilecek faaliyetlerin çevre sorunlarına yol açıp açamayacağını değerlendirmek amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlama yükümlülüğü getirmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi, faaliyetin başlamadan önce yapılmalıdır. Çevre danışmanları, bu süreçte firmalara destek sunabilirler.

Çevre izin belgesi ile NACE FAALİYET Kodları arasında bir bağ var mıdır?

Çevre izin belgesi ile NACE faaliyet kodları arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamaktadır. Çevre izni için önemli olan, belirli bir işletmenin çevreye kirlilik salıp salmadığı ve Çevre İzin Yönetmeliği’nin ek-1 ve ek-2 listelerinde yer alan üretimleri/faaliyetleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğidir. Çevre izin belgesi için nihai kararı Çevre Bakanlığı veya İl Çevre Müdürlüğü vermektedir.

Çevre izin belgesi için nasıl müracaat edilir?

Firmalar, çevre izin veya lisans başvurularını doğrudan yapmazlar. Başvurular sadece elektronik ortamda alınır. Çevre Bakanlığının elektronik sistemini (e-izin) kullanarak başvurular, yalnızca firmanın yetkili çevre danışmanı veya çevre mühendisi tarafından yapılabilir. Detaylı bilgi almak için 0 312 215 93 75 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Çevre Tehlikeli / Tehlikesiz / Endüstriyel atık beyanı nasıl yapılır? MOTAT Uygulaması nedir?

Çevre Bakanlığına bir önceki yılın atıklarını her yılın ilk çeyreğinde bildirme zorunluluğu vardır. Atık beyanı, eçbs MOTAT uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. Bu bildirimler, her sanayi tesisi için zorunlu olup, hangi atıkların bildirilmesi gerektiği konusunda çevre danışmanlarınızdan destek alabilirsiniz.

Çevre muafiyet belgesi nasıl alınır?

Çevre muafiyet belgesi alabilmek için, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamı dışında faaliyet yürütmek gerekmektedir. Kapsam dışında olduğunuzu belirlemek için Çevre Danışmanınızdan yardım alabilir ve gerekli belgeleri tamamlayarak muafiyet başvurusu yapabilirsiniz.

Atık yönetimi planlarını çevre mühendisi hazırlarsa TMGD bunun neresinde yer alır?

Atık yönetim planlarını hazırlamak genellikle çevre mühendislerinin sorumluluğundadır. Tehlikeli Madde Güvenlik Bilgi Formları (TMGD), atıkların güvenli bir şekilde yönetilmesine odaklanır. Her iki belge de çevresel uyumluluk için önemlidir, ancak atık yönetim planları ve TMGD farklı yükümlülükleri ele alır.

ÇED Muafiyet yazısı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Muafiyet Yazısı, belirli projelerin ÇED sürecinden muaf tutulduğunu belgeleyen bir yazıdır. Muafiyet almak için ilgili ÇED kapsam dışı raporunu hazırlamanız ve Çevre İl Müdürlüğü’ne sunmanız gerekebilir.

Belediye ruhsat Çevre Evrakları

Belediye ruhsat almak için çeşitli çevre evraklarına ihtiyaç duyulabilir. Bu evraklar, belediyenin projenizi değerlendirmesi ve çevresel etkilerini anlaması için gereklidir. Bu evraklar arasında atık yönetim planları, çevre izin belgeleri ve diğer ilgili belgeler bulunabilir.

Çevre danışmanlık firmaları / Çevre Firmaları

Çevre Danışmanlık Firmaları: çevre danışmanlık firmalarını (çevre firmaları) bulmak için çeşitli kaynakları kullanabilirsiniz. İnternet üzerindeki iş dizinleri, çevre danışmanlık  web siteleri, referanslar, veya çevre ile ilgili etkinliklere katılarak bu firmaları bulabilirsiniz. ÖRN:marecevre.com.tr

Çevre Danışmanlığı: çevre danışmanlık firmalarından(çevre firmalarından) hizmet almak istiyorsanız, öncelikle ihtiyacınız olan hizmetleri belirlemeniz önemlidir. Çevre danışmanlığı, çevre izinleri, lisansları, atık yönetimi, hava ve su kalitesi izleme gibi birçok alanı kapsayabilir. İhtiyacınıza uygun bir firma seçmek, süreçleri daha etkili ve verimli hale getirebilir.

Çevre Danışmanlık Yeterlik Firmaları: Çevre danışmanlık yeterliği, bir firmanın çevre danışmanlık hizmeti verebilmesi için belirli kriterleri karşılaması anlamına gelir. çevre danışmanlık yeterlik firmaları, genellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Firma seçerken bu yetkilendirmeyi kontrol etmek önemlidir.

Çevre Firmaları Hakkında Sorular:  Çevre firmalarıyla iletişime geçmeden önce şu tür soruları sormak faydalı olabilir: ÖRN: https://marecevre.com.tr

Çevre danışmanlık alanındaki deneyimleri nedir?

cevap: ÇED, atık yönetimi, sürdürülebilirlik stratejileri, çevresel uyum.

Hangi tür endüstrilere hizmet veriyorlar?

Çalıştıkları müşterilerin referansları var mı?

Çevre danışmanlık süreçleri ve hizmet paketleri neleri içerir?

Unutmayın ki çevre danışmanlık hizmeti almak istediğinizde, seçtiğiniz firmanın güvenilir, deneyimli ve mevzuata uygun bir şekilde hizmet verdiğinden emin olmalısınız.

MARE ÇEVRE; Profesyonel çevre danışmanlık hizmet’i vermektedir

Çevre Danışmanlık Firmaları Ne İş Yapar? / Çevre Firmaları Ne iş Yapar?

Çevre Danışmanlık Firmaları (çevre firmaları); danışmanlık hizmeti verdikleri tesislere aşağıdaki hizmetleri sunar

 • Çed Gereklidir yazısının alınması
 • Çed Muafiyet yazısının alınması
 • Çed Kapsam Dışı Yazılarının Alınması
 • Gürültü Muafiyet Yazılarının Alınması
 • BEKRA Bildirimi
 • Emisyondan Muaftır Yazısının Alınması
 • Teknik Uygunluk Yazılarının Alınması
 • Emisyon Ölçümlerinin Koordine Edilmesi
 • Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Muafiyet Yazısının alınması
 • Emisyon Baca Yüksekliklerinin Uygunluğunun Kontrol Edilmesi
 • Proses Özeti İş Akış Şeması Hazırlanması
 • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar için İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması
 • Ticari Evrakların Kontrol Edilmesi ve Düzenlenmesi(Ticaret Sicil Gazetesi, Kapasite Raporu, Vergi Levhası vb)
 • Tehlikeli Atıkların online.cevre.gov.tr adresinden bildirim yapılması
 • Ambalaj Atıklarının Bildirim yapılması
 • Atık Yağların Bildiriminin Yapılması
 • Tıbbi Atıkların Bildiriminin Yapılması
 • Atık Sahasının Dizayn edilmesi ve koordinasyonun sağlanması
 • Atıkların lisanslı kuruluşlara verilmesi için koordine edilmesi
 • Çalışanların bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
 • Çevre tatbikatlarının yapılmasını sağlaması
 • Yıllık Tüm çevre mevzuatlarına göre iç denetimin yapılması
 • İl Çevre ve Bakanlık Denetimlerinde firmada bulunması
 • Atıksu Deşarj ölçümlerinin yapılması için koordinasyon sağlaması
 • Bakanlık ve Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerinin isteyeceği bilgi ve belgeleri koordine etmesi
 • Fabrika gürültü seviyesinin en aza indirilmesi için gerekli izolasyon faaliyetleri için koordinasyon sağlaması

Çevre Danışmanlık Firmalarının Görevleri Nelerdir? / Çevre Firmalarının Görevleri Nelerdir?

 • Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından belge verilen deneyimli çevre görevlilerini ve çevre mühendislerini bünyesinde barındırır,
 • Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularında gerekli izinleri alır,
 • İlgili yönetmelikte belirlenen konularla ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliğe sahip olup çevre lisansı alma hizmetleri sunar.
 • Çevre yönetimi hizmetlerini çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen mükellefiyetlerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesindeki işletmeler için ayda en az iki adet, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-2 listesindeki işletmeler için ayda en az bir adet aylık faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporları aylık çalışma takviminde belirtilen tarihten itibaren 15 gün içinde işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak,
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden itibaren 30 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az bir adet olmak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlayarak işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak,
 • İşletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden itibaren 90 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az bir adet olmak üzere, çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler ile ilgili işletme çalışanlarının ve sorumlularının en az yüzde 60’ına eğitim vererek eğitime katılım tutanaklarını düzenlemek,
 • İşletme çalışanlarına ve sorumlularına yönelik düzenlenecek eğitimleri, işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre, üretim yöntemine, çevresel etkilerine ve tabi olduğu çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak yapmak,
 • Mevsimlik çalışan işletmelere, çevre yönetimi hizmeti verilmesi durumunda, işletmenin faaliyette bulunduğu süre içinde en az bir adet iç tetkik raporu hazırlamak ve işletme çalışanlarına ve sorumlularına çevresel konularda eğitim vermek,
 • İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitim ile ilgili dokümanları Bakanlıkça belirlenerek ilân edilen formatlara uygun olarak hazırlamak,
 • İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit edilen uygunsuzluğu aylık faaliyet raporunda belirtmek, işletme sahibine veya sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak, uygunsuzluğun giderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılan işlem ve uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin sonucu aylık faaliyet raporuna yazmak,
 • İşletmenin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca alması gerekli çevre izni veya çevre izin ve lisans belgelerinin alınması ve bu belgelerin yenilenmesi çalışmalarını yürütmek,
 • İşletmenin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca yapılması gereken beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak,
  Yetkili makam tarafından istenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmak,
 • Yürüttüğü bütün çalışmaları imzalı belgeler halinde, işletmeye hizmet verdiği sürece işletmede muhafaza etmek ve bu süre içinde yetkili makam tarafından istendiğinde sunmak,
  Yetkili makam tarafından yapılacak plânlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak ve istenen bilgi ve belgeleri sağlamak,
 • İşletme ile ilgili öğrendikleri ticarî sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak, verilen hizmet kapsamında yapılan işlemlerdendir.

 

ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI: marecevre.com.tr

Comments are closed.

WhatsApp İletişim