MARE ÇEVRE olarak, uzman mühendis kadromuzla Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Sertifikalandırma hizmeti sunmaktayız. Yeşil OSB (Organize Sanayi Bölgesi), Türkiye’de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen bir projedir. Dünya Bankası tarafından desteklenmektedir. Sürdürülebilirlik performansını artırmayı hedefleyen Organize Sanayi Bölgelerine hizmet sağlıyoruz.

Yeşil OSB Nedir?

Yeşil OSB, finansal yapı, su ve enerji yönetimi, paydaş ilişkileri, risk yönetimi, planlama ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konularda sürdürülebilir politikalar geliştirmeyi amaçlar.

Yeşil OSB projesi, çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetim alanlarında sürdürülebilirlik kriterlerini karşılamayı hedefler. Bu kriterlere uyum sağlayan OSB’ler, yeşil bayraklı OSB unvanı almaya hak kazanır.

Yeşil OSB Sertifikası almak için faaliyetlerin ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Sertifikasyon sürecinde çevre, sosyal, ekonomi ve yönetim başlıklarında çeşitli performans göstergeleri değerlendirilir. Bu göstergeler arasında ekonomik gelirler, su tüketimi, enerji kullanımındaki değişiklik, istihdamdaki cinsiyet eşitliği düzeyi gibi parametreler bulunur.

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi sertifikası, işletme maliyetlerini düşürme, sürdürülebilir büyüme fırsatları değerlendirme, kurumsal itibarı yükseltme, bölge halkının çıkarlarını koruma gibi birçok avantaj sağlar. Bu sertifikayla işletmeler, günümüzde önem kazanan sürdürülebilirlik ilkelerine uygun faaliyetlerde bulunarak rekabet avantajı elde ederler.