İzmir Çevre Eğitimi
11/03/2024
Sıfır Atık Belgesi Nasıl Alınır? Sıfır Atık Belgesi Nedir?
14/03/2024
İzmir Çevre Eğitimi
11/03/2024
Sıfır Atık Belgesi Nasıl Alınır? Sıfır Atık Belgesi Nedir?
14/03/2024

Canlı Müzik Ruhsatı Nedir? Nasıl Alınır?

Canlı Müzik Ruhsatı Nedir? / Canlı Müzik Ruhsatı Nasıl Alınır? / Müzik Yayını İzni

Canlı müzik ruhsatı (müzik yayını izni) sosyal ve kültürel etkinliklerin ayrılmaz bir parçası olan eğlence mekanlarının, etkinliklerini yasal ve düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için zorunlu olan belgelerdir. Müzik, kaydedilmiş ortamlardan veya canlı performanslarla sunularak, etkinliklerde duygusal bir atmosfer yaratır ve katılımcıların deneyimini zenginleştirir. Bu bağlamda, işletmelerin kaliteli ve güvenli bir müzik deneyimi sunabilmeleri için gerekli olan canlı müzik ruhsatı ve müzik yayını izni, belirlenen özel koşulların yerine getirilmesini gerektirir. Bu izinler, hem sanatçıların desteklenmesine olanak tanır hem de ziyaretçilere yüksek kaliteli müzik deneyimleri sunulmasını sağlar.

Canlı Müzik ve Eğlence Yeri tanımları, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında belirtilmiştir. Canlı müzik, gerçek enstrümanlar ve/veya vokallerin kullanılması ya da elektronik araçlar ve kayıtlı medyalar aracılığıyla gerçekleştirilen müzik faaliyetidir, dinleyicilere doğrudan ve etkileşimli bir deneyim sunar. Eğlence yerleri ise, konaklama tesislerinin bünyesinde veya bağımsız olarak, ziyaretçilerin eğlence ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış mekanlardır, müzik ve dans gibi çeşitli eğlence hizmetleri sunarlar.

Şirketimiz, canlı müzik ruhsatı ve müzik yayını izni alım süreçlerinde, başvuru, ölçüm ve gerekli prosedürleri kapsamlı bir şekilde yürüterek, işletmelerin bu izinlere kolayca erişmelerini sağlamaktadır. Uzman kadromuz, işletmelerin bu izinleri alırken karşılaşabilecekleri zorlukları minimize ederek, eğlence ve sosyal etkinliklerini yasal bir çerçevede sunmalarına destek olmaktadır. Canlı müzik ruhsatı ve müzik yayını izni, işletmelerin hem sanatçıları desteklemesini hem de ziyaretçilere unutulmaz müzik deneyimleri sunmasını mümkün kılar.

Canlı Müzik İzin Belgesi Alma Zorunluluğu

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in 38. maddesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2011/11 sayılı Genelge uyarınca, canlı müzik faaliyetleri için izin belgesi alınması gerekliliği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, düğün salonları, restoranlar, oteller, kafeler ve benzeri eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren işletmelerin, canlı müzik yayını yapabilmek amacıyla ilgili belediyeden Canlı Müzik İzin Belgesi temin etmeleri zorunludur. Bu prosedür, işletmelerin canlı müzik yayını yapabilme yetkilerini resmi bir şekilde belgelemelerini sağlamakta ve yasal uygunluk çerçevesinde faaliyet göstermelerine olanak tanımaktadır.

Canlı Müzik İzni İçin Gerekli Belgeler / Canlı Müzik İzni İçin İstenen Belgeler / Müzik Yayın İzni / Canlı Müzik Ruhsatı için Gerekli Belgeler

Şirketimiz tarafından başvuru, süreç ve ölçümler yapıldıktan sonra Canlı müzik Ruhsatınızı alıyoruz.

  • Belediyeye sunulan canlı müzik izni başvuru dilekçesi
  • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
  • Var ise turizm işletme belgesi
  • Vergi levhası
  • İmza sirküleri veya vekaletname
  • Çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu

Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu Nasıl Alınır?

Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu, alanında uzman çevre laboratuvarları tarafından, saha ölçümleri esas alınarak hazırlanır. Bu rapor, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirlenen sınır değerler çerçevesinde, detaylı bir değerlendirme sunar.

Çevresel gürültü raporu elde etmek amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gürültü ölçümü konusunda yetkilendirdiği laboratuvarlarla irtibata geçilmesi gerekmektedir. Gürültü ölçüm süreci, işletmenin faaliyet saatlerine bağlı olarak farklılık gösterir; özellikle işletmenin yoğunluk kazandığı cuma ve cumartesi günleri ölçüm için uygun zamanlar olarak öne çıkar. Ölçümler, işletmenin doluluk durumuna uygun olarak planlanır ve Bakanlık sistemine en erken beş gün sonrası için bilgilendirme yapılabilir.

Çevresel gürültü ölçümü, işletmenin hem müzikli hem de müziksiz (arka plan) durumlarında yapılan ölçümleri kapsar; bu ölçümler gündüz, akşam ve gece olmak üzere farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilir. Ölçüm sürecinde, gerekli bilgi ve belgelerin temini sağlanır.

MARE ÇEVRE gibi sektöründe öncü, uzman kadroya sahip kuruluşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş laboratuvarlar arasında yer alır, çevresel gürültü ölçüm hizmetleri sunar.

Müzik Yayın İzin Belgesi Nedir? / Müzik Yayın İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 30 Kasım 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” uyarınca, müzik yayını yapan işletmeler ile deniz taşıtlarının Müzik Yayın İzin Belgesi alması zorunlu kılınmıştır.

Yönetmelik doğrultusunda, Müzik Yayın İzin Belgesi’nin verilmesi işlemi ilgili İl Müdürlükleri tarafından yürütülecek ve söz konusu belgenin geçerlilik süresi üç yıl olarak tanımlanmıştır. Belgenin yenilenmesi için, süresinin dolmasına en az altı ay kala başvuru yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Müzik Yayın İzin Belgesi almak için istenen belgeler arasında; işletmenin açma ve çalışma ruhsatı, eğer varsa turizm işletme belgesi, vergi levhası, imza sirküleri ve akustik gürültü ölçüm raporu yer almaktadır. Bu dokümanlar, ilgili başvuru dilekçesiyle birlikte, faaliyet gösterilen ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne sunulmalıdır.

Akustik gürültü ölçüm raporu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlar tarafından hazırlanıp, müzik yayını izni başvurusu esnasında İl Müdürlüklerine iletilir ve değerlendirilir. Raporda belirlenen standartlara uygunluk durumu müzik yayın izin belgesinin verilmesini belirler. Standartlara uygun bulunmayan raporlar için belirtilen eksiklikler giderildikten sonra yeniden başvuru yapılması talep edilir.

MARE ÇEVRE, sektöründe deneyimli personeli ve kalite odaklı hizmet anlayışıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş bir kuruluş olarak, akustik gürültü ölçümü alanında hizmet sunmaktadır.

Gürültü ölçümü ve ilgili hizmetler hakkında daha fazla bilgi için şirketin internet sitesi https://marecevre.com.tr/iletisim/ adresinden ziyaret edilebilir.

Müzik Yayını İzni Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 30 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” ile müzik yayını yapan işletmeler ve deniz taşıtlarına ilişkin izin süreçleri yeniden düzenlenmiştir. Bu yeniden düzenleme, Müzik Yayın İzin Belgesi’nin edinilmesi, yenilenmesi ve uygulamaya dair detaylı yönergeleri içerir, işlem prosedürleri ve kriterleri güncellenmiştir.

Yönetmeliğin öngördüğü şartlara uygun olarak, müzik yayını gerçekleştiren işletmeler ve deniz taşıtlarının, faaliyetlerini kanuni bir zeminde yürütebilmeleri adına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine belirlenen dökümanlar ile başvurmaları gerekir. Bu başvuru paketi, işletmenin açma ve çalışma ruhsatını, mümkünse turizm işletme belgesini, vergi levhasını, imza sirküsünü veya vekaletnameni ve akustik gürültü raporunu kapsamalıdır. Ayrıca, çevresel gürültü yönetmeliklerine uyulacağına dair bir taahhütname de sunulmalıdır.

Akustik gürültü raporu, Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalar tarafından düzenlenir ve hem fiziki hem de dijital formatlarda saklanması, denetimler esnasında yetkililere sunulması zorunludur. İlgili belgelerin uygunluğu, İl Müdürlükleri tarafından yerinde yapılacak incelemelerle değerlendirilecektir.

Müzik Yayın İzin Belgesi’nin geçerliliği üç yıl sürmekte olup, yenileme işlemleri için belgenin bitimine en az altı ay kala başvuru yapılmalıdır. Yönetmelik, belirli işletmeleri müzik yayın izni gerekliliğinden muaf tutmuş, bu işletmelerin belli kısıtlamalar çerçevesinde operasyonlarını sürdürmelerine olanak tanımıştır. Üç kez yönetmelik ihlali bulunan işletmelerin müzik yayın izinleri iptal edilecek, bu işletmeler iki yıl sonra yeniden başvuru hakkı kazanabileceklerdir.

Açık hava etkinlikleri için getirilen kurallara göre, 10.00-01.00 saatleri arasında, belirlenen sınır değerleri aşmamak kaydıyla, en fazla beş günlük etkinlikler düzenlenebilir. Beş günü geçen organizasyonlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden ayrı bir Müzik Yayın İzin Belgesi alınması gerekmektedir. Bu düzenlemelerin temel amacı, etkinliklerin çevresel gürültü yönetimi kurallarına uygun olarak icra edilmesini sağlamaktır.

 

 

 

Comments are closed.

WhatsApp İletişim