İzmir Çed Raporu
10/03/2024
Canlı Müzik Ruhsatı Nedir? Nasıl Alınır?
14/03/2024
İzmir Çed Raporu
10/03/2024
Canlı Müzik Ruhsatı Nedir? Nasıl Alınır?
14/03/2024

İzmir Çevre Eğitimi

İzmir Çevre Eğitimi

“Çevre İzin ve Lisans ve Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında” Yönetmelikleri ve Sürdürülebilirlik kapsamında, işletmenizde çalışan personele temel ve ileri düzeyde çevre eğitimi verilir, çevre mevzuatının getirdiği yükümlülükler konusunda bilinçlenmeleri sağlanır.

İzmir Çevre Eğitimi Hizmetimiz hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için Tıklayınız

Çevre Eğitimi konu başlıkları;

 • “Çevre” Kavramı,
 • Sıfır Atık Nedir?, Sıfır Atık Bilinçlendirilmesi, Sıfır Atık Belgelendirilmesi ve yapılması gerekenler,
 • Çevre ve Atık Yönetimi kapsamında yapılması gerekenler,
 • Çevre Kirliliği ve Sonuçları,
 • Hava Kirliliği ve Kontrolü,
 • İklim Değişikliği,
 • Hastenelerin tabi olduğu Tıbbi Atık, Tehlikeli Atık, Ambalaj Atığı ve Tehlikesiz Atıklar Hakkında Mevzuat gereği yapılması gereken yükümlülükler
 • Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
 • Su Kirliliği ve Kontrolü,
 • Toprak Kirliliği ve Kontrolü
 • Atık Yönetimi- Genel (Tehlikeli, Tehlikesiz, Evsel, Özel Vb.)
 • Atık Kodları
 • Kaynağında Ayrı Toplama
 • Geçici Depolama
 • İşletme Atık Yönetimi
 • Çevre Mevzuatı Kapsamında Yükümlülükler
 • Çevre Mevzuatı Kapsamında İdari Yaptırımlar
 • Sürdürülebilirlik
 • Karbon Ayak İzi
 • Su Ayak İzi

şeklinde olmakla birlikte süresi ve içeği ihtiyaca göre şekillenebilmektedir.

Comments are closed.

WhatsApp İletişim