Canlı Müzik Ruhsatı Nedir? Nasıl Alınır?
14/03/2024
Çed Raporu Nedir? Nasıl Alınır?
16/03/2024
Canlı Müzik Ruhsatı Nedir? Nasıl Alınır?
14/03/2024
Çed Raporu Nedir? Nasıl Alınır?
16/03/2024

Sıfır Atık Belgesi Nasıl Alınır? Sıfır Atık Belgesi Nedir?

Sıfır Atık Belgesi Nasıl Alınır? Sıfır Atık Belgesi Nedir?

Sıfır Atık Belgesi nasıl alınır? sıfır atık belgesi nedir?  yoğun bir internet araştırma trafiği gözlemlenmektedir. MARE ÇEVRE olarak, işletmelere Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında gerekli olan izinlerin alınmasında yardımcı olmakta ve Sıfır Atık Belgesi’nin edinilmesi sürecinde destek sağlamaktayız. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli atık kumbaralarının temini konusunda da hizmet veriyoruz. Sıfır Atık Belgesi alındıktan sonra, işletmenin bu yönetim sistemini etkin bir şekilde sürdürebilmesi için danışmanlık hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu sayede, işletmelerin kapsamlı bir sıfır atık yönetim sistemine kavuşmalarını sağlıyoruz.

Sıfır Atık Belgesi alınması için MARE ÇEVRE olarak yaptığımız Hizmetler

 1. Yerinde Tespit: MARE ÇEVRE, işletmeniz için mevcut atık yönetimi süreçlerini analiz eder ve sıfır atık hedeflerine ulaşmaktırmak amacıyla öneriler sunar.
 2. Eğitim: Çalışanlara ve yöneticilere sıfır atık hedefleri ve uygulamaları hakkında detaylı eğitim verilir.
 3. Atık Değerlendirmesi: Atık üretimini ve bileşimini analiz eder ve hangi atıkların geri dönüştürülebileceğini belirler.
 4. Geri Dönüşüm Programları: Geri dönüşüm programlarını başlatır. Bu, sıfır atık kumbaralarının yerleştirilmesi, toplama süreçlerinin düzenlenmesi ve lisanslı geri dönüşüm tesisleri ile işbirliği yapılmasını içerir.
 5. Atık Azaltma Stratejileri: Atık üretimini azaltmak için stratejiler geliştirir. Bu, daha az ambalaj kullanımı, tek kullanımlık ürünlerin azaltılması gibi önlemleri içerir.
 6. Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Raporlaması: Atık azaltma ve geri dönüşüm ilerlemesi raporlanır.
 7. Sertifikasyon: Sıfır atık belgenizin bir an önce sisteme düşmesi açısından yapılması gereken bütün süreçler ve raporlamalar MARE ÇEVRE tarafından yapılmaktadır.
 8. Çevre Danışmanlık: Sıfır atık belgesi alındıktan sonra MARE ÇEVRE tarafından, işletmenin çevre mevzuatındaki kapsamınına göre çevre danışmanlık hizmetleri ve atık bertaraf süreçlerinin kontrolleri devam ettirilir.

Sıfır Atık Belgesi Başvurusu / Sıfır Atık Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında 12.01.2020 tarihi itibari ile Sıfır Atık Belgelendirme süreci başlamıştır. Şirketimiz uzman kadrosu ile sıfır atık belgesi başvurusu ve işletmelerin sıkça sorduğu sıfır atık belgesi başvurusu nasıl yapılmalıdır sorularına cevaben, anahtar teslim yönetim sistemi hizmeti sunmaktadır.

Detaylı Bilgi için şirketimizle iletişime geçebilirsiniz

https://marecevre.com.tr/iletisim/

Sıfır Atık Belgesi Nedir?

“Sıfır Atık”; döngüselliğe dayalı bir kaynak ve atık yönetimi yaklaşımıdır. Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eder ve kaynakların verimli kullanılmasını destekler. Sıfır atık, israftan kaçınmayı ve atığın önlenmesini, azaltılmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini savunur. Böylece sosyal dayanışmanın geliştirilmesi de dahil olmak üzere olumlu sosyo-ekonomik sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olabilir.

 

Sıfır Atık Yönetim Sistemi Şeması

Sıfır Atık Yönetim Sistemi Şeması

Şirketimiz Tarafından İşletmelere yerleştirelen kumbaralar

Şirketimiz Tarafından İşletmelere yerleştirilen kumbaralar

Şirketimiz tarafından, işletmelere alınan sıfır atık belgesi örneği

Şirketimiz tarafından, işletmelere alınan sıfır atık belgesi örneği

Sıfır Atık Belgesi Nedir? Sıfır Atık Belgesi Nasıl Alınır?

Sıfır Atık Belgesi Nedir? Sıfır Atık Belgesi Nasıl Alınır?

Sıfır Atık Kapsamına Giren İşletmeler Hangileridir?

Sıfır Atık Yönetmeliği” gereğince yönetmeliğe tabii olan işletmelerin, Sıfır Atık ve Atık Yönetimini sağlaması gerekmektedir.

Sıfır atık yönetmeliği kapsamında işletmelere sıfır atık belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

Sıfır atık yönetmeliği kapsamında işletmelere sıfır atık belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

Sıfır atık yönetmeliği kapsamında işletmelere sıfır atık belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

Sıfır atık yönetmeliği kapsamında işletmelere sıfır atık belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıfır Atık Yönetmeliğinde Belirtilen Kaç Seviye Vardır?

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ’nce Sıfır atık belgesi, temel, gümüş, altın ve platin olmak üzere dört seviyede düzenlenir.

Şirketimiz, işletmeler için sıfır atık sürecini anahtar teslim hizmeti olarak sunuyoruz. Sıfır atık yönetimi, Bir çok işletme tarafına, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığınca zorunluluk haline getirilmiş ve işletmeler için son derece önemli olup çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük katkı sağlamaktadır.

Sıfır Atık Yönetmeliği’nin Amacı Nedir?

Sıfır Atık Yönetmeliği, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve atık yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla hayata geçirilmiş kapsamlı bir düzenlemedir. Bu yönetmeliğin temel amacı, atık üretiminin minimize edilmesi, kaynakların verimli kullanımının teşvik edilmesi ve atık yönetim süreçlerinin çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesidir. Bu çerçevede, yönetmelik şu temel hedeflere odaklanır

Atık Hiyerarşisinin Uygulanması

Atık yönetiminde öncelik sırası; atık oluşumunun önlenmesi, atığın azaltılması, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve enerji geri kazanımı şeklinde olmalıdır. Bu hiyerarşi, atıkların çevresel etkisinin azaltılmasını ve kaynakların etkin kullanımını hedefler.

Kaynakların Verimli Kullanımı

Yönetmelik, kaynak kullanımının etkinliğini artırmayı ve atık oluşumunun önlenmesi yoluyla çevresel ayak izinin azaltılmasını amaçlar. Bu, sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerinin desteklenmesini içerir.

Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Kurulması

Binalar ve yerleşkelerde sıfır atık yönetim sistemlerinin kurulması, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve uygun ekipmanlarla biriktirilmesi için gereklilikler tanımlar. Bu sistem, atıkların çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılmasına ve ekonomiye yeniden kazandırılmasına katkı sağlar.

Lisanslı Firmalara Atık Gönderimi

Oluşan tehlikeli, tehlikesiz ve ambalaj atıklarının geçici depolanmasını takiben, bu atıkların lisanslı atık yönetim firmalarına güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak. Bu, atıkların çevreye zarar vermeden işlenmesi, geri dönüştürülmesi veya bertaraf edilmesini garanti eder.

Sıfır Atık Bilgi Sistemi Üzerinden Takip ve Raporlama

Atık yönetim süreçlerinin etkinliğini ve şeffaflığını artırmak amacıyla, sıfır atık yönetim sistemi kapsamında toplanan atıklarla ilgili aylık bilgilerin ve yıllık performans değerlendirmelerinin Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden bildirilmesi. Bu, sürekli iyileştirme için veri tabanlı bir yaklaşım sağlar.

Sıfır Atık Belgesi

Kurumların ve işletmelerin sıfır atık yönetim sistemlerini başarıyla uygulamaları ve belirli kriterleri karşılamaları halinde, temel seviye sıfır atık belgesi alma yeterliliğine sahip olmaları. Bu belge, sıfır atık hedeflerine ulaşmada kaydedilen ilerlemeyi tanır ve teşvik eder.

Sıfır Atık Yönetmeliği, bu hedeflere ulaşmak için bina ve yerleşke yöneticileri, işletmeler ve diğer ilgili taraflar arasında işbirliğini ve koordinasyonu teşvik eder. Bu çabalar, doğal kaynakların korunması, atık miktarının azaltılması ve çevrenin korunmasına katkıda bulunarak, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için önemli adımlar atılmasını sağlar.

Sıfır Atık Projesi

Sıfır Atık Projesi, atık miktarını azaltmayı, kaynakları daha verimli kullanmayı ve atıkların geri dönüştürülmesini teşvik etmeyi amaçlayan kapsamlı bir çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma girişimidir. Bu proje, atık yönetimini iyileştirmek, çevresel kirliliği azaltmak ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak için tasarlanmıştır. Sıfır Atık Projesinin temelinde, atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi yoluyla atık oluşumunun önlenmesi veya minimize edilmesi fikri yatar.

Sıfır Atık Projesinin Temel Prensipleri

 1. Atık Önleme: İlk adım, atık üretiminin önlenmesi ve azaltılmasıdır. Bu, daha sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerini, ürün tasarımını ve ambalajı içerir.
 2. Yeniden Kullanım: Mümkün olduğunda, ürünlerin ve malzemelerin yeniden kullanılması teşvik edilir. Bu, ürün ömrünü uzatır ve yeni ürünlerin üretiminde gerekli kaynak kullanımını azaltır.
 3. Geri Dönüştürme: Atık oluşumunun önlenmesi veya azaltılması mümkün olmadığında, geri dönüştürme ön plana çıkar. Geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrıştırılması ve yeniden işlenmesi, kaynakların verimli kullanımını sağlar.
 4. Sürdürülebilir Atık Yönetimi: Sıfır atık hedeflerine ulaşmak için, atık yönetimi süreçlerinin etkinliğinin artırılması gerekir. Bu, atık toplama, taşıma, geri dönüşüm ve bertaraf süreçlerinin iyileştirilmesini içerir.

Sıfır Atık Projesinin Faydaları

 • Çevresel Koruma: Doğal kaynakların korunması ve çevresel kirliliğin azaltılması.
 • Ekonomik Verimlilik: Kaynakların daha verimli kullanımı ve geri dönüşüm endüstrisinin gelişimi yoluyla ekonomiye katkı.
 • Sosyal Faydalar: Toplumun çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam biçimlerinin teşvik edilmesi.

Uygulama

Sıfır Atık Projesi, hükümetler, belediyeler, işletmeler, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenmektedir. Projeler, yerel özelliklere ve ihtiyaçlara göre uyarlanabilir ve çeşitli stratejiler ve politikalar aracılığıyla uygulanır.

Sıfır Atık Projesi, küresel bir hareket haline gelmiştir ve birçok ülke ve şehir, sıfır atık hedeflerine ulaşmak için kendi programlarını ve inisiyatiflerini başlatmıştır. Bu projeler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynar ve gelecek nesiller için daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine katkıda bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

WhatsApp İletişim